Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

map-marker Transmisja online z Rzeszowa

calendar3 4 - 5 listopada 2021 (czwartek - piątek)

 

Program konferencji – transmisja online

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

Czwartek, 4 listopada 2021 r.

16.30 – 16.35    Otwarcie Konferencji

16.35 – 17.50    Sesja I. Choroby infekcyjne układu nerwowego

 1. prof. Halina Bartosik-Psujek: COVID-19 oczami neurologa (20 min.)
 2. prof. Jerzy Jaroszewicz: Neuroborelioza (20 min.)
 3. prof. Joanna Zajkowska: Kleszczowe zapalenie mózgu (20 min.)

Pytania/dyskusja (15 min.)

17.50 – 18.00    Blok reklamowy I

18.00 – 19.10    Sesja II. Stwardnienie rozsiane – część I.

 1. prof. Halina Bartosik-Psujek: MAVENCLAD® - najnowsze dane dotyczące długoterminowej skuteczności leku (15 min., wykład sponsorowany firmy Merck)
 2. prof. Iwona Kurkowska-Jastrzębska: Rebif® w praktyce klinicznej – doświadczenia własne ośrodka w Warszawie (15 min., wykład sponsorowany firmy Merck)
 3. dr med. Robert Bonek: Zeposia – selektywny modulator receptora S1P – co nowego wnosi do terapii pacjentów z RRMS? (15 min., wykład sponsorowany firmy BMS)
 4. dr Marzena Maciągowska: Bezpieczeństwo stosowania terapii alemtuzumabem z uwzględnieniem doświadczeń z ośrodka (15 min., wykład sponsorowany firmy Sanofi Genzyme)

Pytania/dyskusja (10 min.)

19.10 – 19.25    Blok reklamowy II

19.25 – 20.45    Sesja III. Stwardnienie rozsiane – część II.

 1. prof. Monika Adamczyk-Sowa: I linia w leczeniu SM – zasady wyboru terapii (15 min., wykład sponsorowany firmy Biogen)
 2. dr med. Iwona Rościszewska-Żukowska: Czy mechanizmy działania DMT pomagają  w optymalizacji terapii II linii w SM (15 min., wykład sponsorowany firmy Biogen)
 3. prof. Halina Bartosik-Psujek: Czas w SM to mózg - najnowsze wyniki badań klinicznych okrelizumabu (15 min., wykład sponsorowany firmy Roche)
 4. prof. Alina Kułakowska: Ofatumumab – skuteczność i bezpieczeństwo w badaniach klinicznych (15 min., wykład sponsorowany firmy Novartis)
 5. dr med. Monika Marona: Praktyczne aspekty leczenia Siponimodem (10 min., wykład sponsorowany firmy Novartis)

Pytania/dyskusja (10 min.)

20.45    Podsumowanie pierwszego dnia

 

Piątek, 5 listopada 2021 r.

16.30 – 18.00    Sesja IV.  Ból w neurologii

 1. prof. Wojciech Kozubski: Neuralgia nerwu językowo-gardłowego (20 min.)
 2. prof. Izabela Domitrz: Od objawu do leczenia. Praktyczny przewodnik po bólach głowy (20 min.)
 3. prof. Andrzej Maciejczak: Zespół bólowy kręgosłupa L-S. Wskazania do leczenia operacyjnego (20 min.)
 4. dr Daniel Popiel: Interwencyjne metody w leczeniu bólu przewlekłego (20 min.)

Pytania/dyskusja (10 min.)

18.00 – 18.10    Blok reklamowy III

18.10 – 19.25    Sesja V. Nowości w neurologii 2021 – część I.

 1. prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska: Kannabinoidy w terapii chorób neurologicznych (15 min.)
 2. prof. Anetta Lasek-Bal: Prewencja wtórna po TIA i udarze  mózgu (15 min.)
 3. prof. Anna Kostera-Pruszczyk: Miastenia - update 2021 (15 min.)
 4. dr Anna Łusakowska: Dlaczego warto leczyć dorosłych z SMA - najnowsze wyniki badań klinicznych rysdyplamu (15 min., wykład sponsorowany firmy Roche)

Pytania/dyskusja (15 min.)

19.25 – 19.35    Blok reklamowy IV

19.35 – 20.50    Sesja VI. Nowości w neurologii 2021 – część II.

 1. prof. Jarosław  Sławek: Najnowsze doniesienia w diagnostyce i leczeniu chorób układu pozapiramidowego (15 min.)
 2. prof. Danuta Ryglewicz: Padaczka Autoimmunologiczna - wytyczne postępowania wg Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (15 min.)
 3. prof. Alicja Kalinowska: Choroby autoimmunologiczne CUN (15 min.)
 4. dr med. Marcin Wiącek: Leczenie trombolityczne ostrej fazy udaru mózgu u pacjentów przyjmujących NOAC (15 min., wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim)

Pytania/dyskusja (15 min.)

20.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Nazwy firm sponsorujących wykłady / sesje zostaną uzupełnione w późniejszym terminie, w programie finalnym - po podpisaniu umów sponsorskich.