Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

map-marker Transmisja online z Rzeszowa

calendar3 4 - 5 listopada 2021 (czwartek - piątek)

 

Patronat Naukowy
Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 
Kierownicy Naukowi

Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Kierownik Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Dr n. med. Dariusz Bielecki

Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 

Organizator Konferencji