Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

map-marker Rzeszów

calendar3 5 - 6 listopada 2021

 

Patronat Naukowy
Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 
Kierownicy Naukowi

Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Kierownik Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Dr n. med. Dariusz Bielecki

Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 

Organizator Konferencji